Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan enligt de behörighetsregler som gäller från och med hösten 2011.

Benämningen introduktionsprogram signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser till annan gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.

IM Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet

Introduktionsprogrammen är

  • Preparandutbildning. Syftet med preparandutbildning är att elever som har fullföljt årskurs 9 i grundskolan utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan behörighet.
  • Programinriktat individuellt val. Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt skakunna antas till det programmet.
  • Yrkesintroduktion. Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning somunderlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram.
  • Individuellt alternativ. Syftet med individuellt alternativ är att elever ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.
  • Språkintroduktion. Syftet med språkintroduktion är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.