Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Naturbruksprogrammet

När du studerar på inriktning skogsbruk kommer du att upptäcka vilken fördel det är att teori och praktik varvas i studierna.

Naturbruksprogrammets inriktning skogsbruk ger dig kunskaper inom alla grundläggande områden i modernt skogsbruk. En stor del av utbildningen är förlagd utomhus dår du får dina kunskaper i att sköta och bruka skogen.

Kvistning med motorsåg

Alla lär sig att använda motorsåg och köra skotare. Du avlägger prov och tar traktorkörkort under första läsåret.

Komatsu skördar simulator

Skördarsimulator.

Skolans lokaler, utrustning och maskiner är ändamålsenliga. Simulatorer, skotare och skördare gör det möjligt för dig att vara uppdaterad i dagens nya teknik i skogen.

Utbildningen är inspirerande för dig som är intresserade av miljö, natur, maskiner och teknik. Skolan använder ett projektorienterat arbetssätt där du själv ansvarar i hög grad för ditt lärande. du styr så långt som möjligt ditt arbete och din studieplanering. Läraren fungerar som inspiriatör, processpedagog, handledare och resursperson. Under din studietid läser du individuellt valbara kurser där du efter ditt intresse och framtida behov kombinerar kurser till den utgång som passar bäst för framtida arbete eller fortsatt studier.

Påverka din egen utbildning. Som alla andra yrkesprogram läser du 600 poäng gymnasiegemensamma ämnen. Vissa delar av utbildningen utformar du själv. Det individuella valet omfattar 200 poäng. Det finns ett antal individuellt valbara kurser att välja mellan. 

Om du vill läsa vidare på högskola efter din gymnasieutbildning väljer du att läsa mer av de kurser som krävs för att söka vidare till utbildningar som till exempel till skogstekniker eller skogsmästare.

Gallring med John Deere 1170 E

Ut i verkligheten. Under minst 15 veckor har du arbetsplatsförlagd utbildning, så kallad APL. Då jobbar du dels ute i vår egen skog eller hos någon arbetsgivare verksam i skogsbruket. Dessa veckor ute hos näringen är gyllene tillfällen att skapa kontakter för att efter skolan få en praktikplats eller anställning.

Skotning av virke med John Deere skotare.

Länkar