Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Gymnasiesärskolan

Två gymnasieprogram som är till för dig som behöver extra stöd i undervisningen.

Programmen har inriktning skog, mark och djur samt godshantering och fordonsvård, och erbjuds att läsas på fyra år.

Södra Viken erbjuder  möjligheten att läsa programmen inom ramen för gymnasiesärskolan, där undervisningen sker i små grupper.

Kafferast i skogen.

Viid gymnasieprogrammet studerar en mindre grupp elever. Utbildningens bas av kärn- och karaktärsämnen är gemensam för eleverna men den individuella kursplanen kan utformas utifrån varje enskild elevs behov och önskemål. I vissa kurser och kursmoment arbetar elevgruppen tillsammans med skolans övriga nationella program. Den arbetsplatsförlagda utbildningen APL är förlagd hos entreprenörer inom olika näringar.

I först hand rtiktar sig programmet till elever från Sunne kommun, men i mån av plats tar skolan emot elever från andra kommuner.

Kontakt

Stefan Persson
Lärare
E-post: stefan.persson@sunne.se
Tel: 0565-15565
Besök: Södra Viken
Adress: Postkod: 35, 686 80 Sunne