Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Besök från Arusha

2016-04-04
Sunne Gymnasieskola Södra Viken har returbesök inom ett skogsprojekt som drivs tillsammans med elever från Arusha, Tanzania.

Under tiden på Södra Viken 4 – 7 april kommer diskussioner om storskaligt modernt skogsbruk och nödvändigheten av återplantering att fördjupas. Man kommer att studera vidareförädling av träprodukter, men även hur information och kunskaps sprids om träds betydelse för ett fungerande samhälle. 

I november 2015 var sju elever och två lärare från SG/Södra Viken på besök till Arusha i Tanzania. Eleverna  från Södra Viken studerade hållbar utveckling på global nivå och fokus låg på trädplantering. Besöket gav även kunskap om olika ekosystem i savann och bergsmiljöer samt sociala möten med studenter i Arusha.

På väg ut i skogen för att uppleva svenskt skogsbruk.