Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Välkomna till Energidag 24 oktober

2009-10-19
”Energi i Stubbar och träd”

Skogsdag på Naturbruksgymnasiet i Södra Viken        Annons
Lördag 24 oktober 10.00 – 14.00
Markvärd: Naturbruksgymnasiet Södra Viken
Arrangörer: Naturbruksgymnasiet Södra Viken, Stora Enso Bioenergi, Mellanskog, VSV, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen

OBS! Parkering sker vid Södra Viken. Vidaretransport ut i skogen sker med skolans bussar.

Energidag på Södra Viken 24 oktober

Välkomna till en skogsdag som har temat ”Energi i stubbar och träd”. Arrangörerna tar upp och visar på hur skogsbruket hanterar biobränsle som finns tillgängligt i skog och mark.
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har representanter på plats som hanterar tillståndsfrågor och frågor som berör miljö- och kulturpåverkan i markerna. Man tar även upp frågan om det kan behövas någon form av kompensation vid uttag av biobränsle i form av av askåterföring.
Stora Enso Bioenergi visar hur stubbrytning och krossning av material går till.
VSV visar upp en traditionell GROT-hantering och berör kvalitetsfrågor som kan vara väsentliga för lönsamheten.
Mellanskog visar på att det går att ta ut lönsamma träddelar ur ett röjnings-/gallringsbestånd med konventionella maskiner som är utrustade för att kunna hantera ett eller flera träd samtidigt.
Naturbruksgymnasiet presenterar sin utbildning och hur man möter de krav som bla skogsbrukets utveckling mot biobränslehantering innebär. En allmän information om skogsenergi finns att beskåda.

Varmt välkomna till en energirik dag i skogen! 

 

Uppbrutna stubbar.