Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Finansieringen till vidareutveckling av simulatorutbildning

2013-11-26
Stiftelsen Ljungbergsfonden har beviljat medel för fortsatt utvecklingsarbete på Södra Viken. Totalt ansökt belopp är 1 550 000 kronor, fördelat på två år.

Finansieringen riktar sig till vidareutveckling av simulatorutbildning. Under perioden 2009 - 2013 har skolan genomfört ett omfattande tekniklyft och byggt upp simulatorparker inom skog- och

Målet med de beviljade medlen är att med start vintern 2013 fram till sommaren 2015 forma strategier och bygga upp en svensk pedagogisk modell för simulatorundervisning samt ett skogligt lärcenter som leder och driver så väl teknisk som pedagogisk utveckling. Man ska även förbättra och genomföra imageskapande åtgärder i den fysiska lärmiljön. Ytterligare ett målområde är att synliggöra och sprida kunskap om projektets effekter så att företag, näringsliv, högskolor och andra utbildare kan  ta del av utvecklingen.

Genom att medel beviljats genom stiftelsen Ljungbergsfonden ges ytterligare möjligheter att skapa en än högre kvalitet på utbildningarna samt säkerställa kompetensen hos framtida skogliga maskinförare och transportörer.

Södra Viken har en viktig roll för sysselsättningen och kompetensförsörjningen i skogen i Värmland.