Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Fortsatt satsning på utveckling

2011-03-21
Stiftelsen Ljungbergsfonden har beviljat medel för fortsatt utvecklingsarbete på Södra Viken. Totalt ansökt belopp är 2 620 000 kronor fördelat på tre år.

Finansieringen riktar sig till vidareutveckling av simulatorutbildning med skotar- skördar- och timmerbilssimulatorer, ansökan gäller även tävlingsformen Timbersports. Finns helheten mellan olika simulatorenheter ökar möjligheterna till gränsöverskridande lärande mellan skogs- och transportprogrammen. Kedjans hela länk kan då  påvisas i utbildningen vilket ökar elevernas tekniska intresse och yrkets högteknologiska miljö. Genom att medel beviljats ges nu möjligheter att skapa ännu högre kvalitet på utbildningarna samt säkerställa kompetensen hos framtidens blivande maskinförare och transportörer. Södra Viken har en viktig roll för sysselsättningen och kompetensförsörjningen i skogen i Värmland.


Ljungbergsfonden går nu vidare i sin strategiska fokusering på Skogsindustriella utbildningsenheter för att öka kvalitet och intresse Teknik Naturvetenskap och Entreprenörskap genom att göra en andra investering på simulatorer i såväl Älvdalens Utbildningscentrum Älvdalen som Södra Vikens Naturbruksgymnasium i Sunne på sammanlagt ca 4,5 miljoner kronor.

Vi vill med dessa investeringar i nya simulatorer medverka till att dessa skolor utvecklas till föredömen för morgondagens Skogliga utbildning och att få flera att söka till dessa viktiga framtidsutbildningar säger Jan Moritz VD Erik Johan Ljungbergs Utbildningsfond.