Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

I varje människa finns en skog

2010-09-07
Skogens olika betydelser och skepnader är utgångspunkten för ett av de projekt som förstaårseleverna på naturbruksprogrammet arbetar med.

Skogen har helt olika betydelser för olika människor. Ett träd kan både vara en levande organism som behöver vatten och ljus, samtidigt som det är ett vackert konstföremål. Träden kan ses som en råvara som kan förädlas till plankor eller papper, men skogen kan också vara en källa för mystik, berättelser och rekreation.

Skogens olika betydelser och skepnader är utgångspunkten för ett av de projekt som förstaårseleverna på naturbruksprogrammet arbetar med under två veckor i september. I projektet ingår bland annat ett studiebesök hos Maria Westerberg känd som Vildhjärta. I början av september var det dags för ett nytt besök hos denna levnadskonstnär som både är konstnär och skogsarbetare samt filosof på samma gång.

Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att Maria Westerbergs konstnärskap sammanfattar utgångspunkten för projektet Träd och sånt. På ett lekfullt och fängslande sätt lyfter hon fram skogens sociala och kulturhistoriska värde som är en viktig balans till den mer produktiva sidan som eleverna får med sig under sin utbildningstid på skolan.

Samarbetet mellan Maria Westerberg och skolan är också en viktig del i skolans arbete med värdegrundsfrågor kopplat till utomhuspedagogik och hållbar utveckling. Forskning från Linköpings universitet visar att kunskaper blir mer bestående där samspel mellan boklig bindning och sinnlig erfarenhet råder. Detta samspel främjar även det psykosociala klimatet. Den som regelbundet vistas i skog och mark utvecklar en starkare känsla för medmänniskan och naturen. Detta i sin tur leder till ett större miljöengagemang vilket har stor betydelse för en hållbar utveckling.

Länkar