Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Inbjudan till föreläsning med Josef Kurdman

2017-10-09
Föreläsning tisdag 24/10 och torsdag 26/10 17.30 - 19.30 i Fryxellska skolans aula.

Josef Kurdman, föreläsare och integrationsrådgivare ( www.kurdman.se ),
har besökt alla våra klasser ( högstadium och gymnasium ) vid minst fyra
tillfällen, tillsammans med undervisande lärare. De har då diskuterat och
arbetat med eleverna i frågor som rör skolans värdegrund, integration,
främlingsfientlighet, normer och studiemotivation. Kurdmans inspel syftar
till att stärka och motivera eleverna att tänka långsiktigt när det gäller
skola, utbildning och framtid.
Josef vill nu, vid något av ovanstående datum, träffa er föräldrar och dela
med sig av sina tankar och erfarenheter från sitt samarbete med våra
elever och lärare.
Vi, skolledningar och personal, välkomnar er på en mycket underhållande
och inspirerande föreläsning med Kurdman.

Med vänliga hälsningar,
Rikard Martinsson, rektor, Fryxellska skolan
Ronnie Palmquist, rektor, SG/Broby
Monica Olofson, rektor, SG/Södra Viken
Gunnar Berggren, bitr. rektor SG/Södra Viken