Sök på webbplatsen
 • Dela
 • Translate
     

Medalj i Skotar SM

2012-05-11
SM i Skotarkörning återigen en bra placering för Södra Viken

GRATTIS!! Tobias Johansson till silvermedaljen på skotar-SM för skolelever.

FInalist i SM i Skotarkörning

koncentration inför körningen

Stapling av kubbar

Tävling pågår, full koncentration

Prisutdelning. Silvermedalj SM i skotarkörning för skolelever.

 

Tävlingsregler uttagningstävlingar 2012 till Skotar-SM 2013.

(Samma regler och tävlingsmoment gäller även för finalen i Skol-SM som genomförs vid Nolia Jord & Skog i Piteå 2012.)

Tävlingen avgörs genom att varje tävlande genomför två olika moment med två olika maskiner, varje moment är på tid och den sammanlagda totaltiden avgör placering i tävlingen. Momenten kan genomföras i olika ordningsföljd beroende på antal tävlande och domaren anvisar tävlande var och när start sker.

Tävlingsbeskrivning

Tävlingen består av två tävlingsmoment. Det ena går ut på att köra en kortare bana, lasta på ett antal stockar som är utlagda på ett underlag samt lasta ett antal stockar efter banan som har bygelhinder och en eller två golfbollar på varje bygel. För varje golfboll som rivs ner skall två straffstockar lastas vid slutet av banan.

Varje tävlingsdeltagare lägger själv ut virket inför sin körning av banan samt får placera ut kubbarna till tornbyggnaden.

Vid starten skall maskinen stå med motorn igång, kranen med gripen helt stängd och vilande på lastbäraren. Föraren ger tecken till tidtagaren när han är redo att starta.

Tidtagningen startar sedan när den tävlande rör kranen eller flyttar maskinen.

Den sammanlagda tiden från bägge momenten utgör tävlingstid och avgör placering i tävlingen.

Tävlande får endast köra en gång per mässa och uttagning, eventuella överklagningar/protester på resultat skall ske direkt efter utfört heat till funktionär, denne tar sedan kontakt med tävlingsdomaren och de tillsammans avgör frågan innan nästa tävlande startar.

Maskinernas inställning får ej ändras och vid stopp/haveri på grund av tekniska problem kan omstart ske efter beslut från domare. Om föraren själv är orsaken till att maskinen inte är körbar, rullar klockornas tid vidare till maxtid.

 

Moment 1. Körning bana med lastning av utlagda stockar på tid.

Klockan startar när den tävlande rör kranen och lastningsövningen påbörjas. Först lastas ett antal stockar som är utlagda på ett underlag. Stockarna lastas en och en. Därefter förflyttas maskinen efter en utmärkt bansträckning och alla utlagda stockar lastas på. Ett antal av de utlagda stockarna har bygelhinder och en eller två golfbollar på varje bygel. För varje golfboll som rivs ner skall två straffstockar lastas vid slutet av banan. Domaren meddelar antal straffstockar med skylt till den tävlande.  När sista stocken är lastad och gripen med helt omsluten stock vilar på vagnen stannar domaren klockan och tiden avläses.

Samtliga stockar skall lastas så att stockens främre kant ligger mellan grinden och främre lastbankens kant.

 • Tidtagningen startar så snart föraren börjar röra kranen.
 • Inga maskinparametrar får ändras.
 • Stockarna efter banan får lastas max 1 st. i taget.
 • Tidtagningen stoppas när gripen med helt omsluten stock efter avslutad avlastning vilar på vagnen.
 Körningen godkänns ej: 
 • Om samtliga stockar ej lastats efter banan.
 • Om fler än 1 stock lastats i samma lyft.                      
 • Om de lastade stockarna är lastade bakom främre bankens framkant.
 • Om stockända ligger framför lastgrinden.
 • Om föraren har lastat stockar utan att gripen helt omslutit stock vid lastning (stängd grip).

 Maxtid 10 minuter

  

Moment 2. Tornbyggnad

De tävlande ska stapla 6 kubbar till ett torn. Två av kubbarna är delade och fyra stycken är hela. De delade kubbarna måste byggas ihop, bit för bit på den utlagda plattan. Den tävlande kan bygga tornet i valfri ordningsföljd på kubbarna. Den tävlande får inte sätta ihop två halvor av den delade kubben vid sidan av plattan och sedan lyfta upp den på plattan.

 • Tidtagningen startar så snart föraren börjar röra kranen.
 • Inga maskinparametrar får ändras.
 • Därefter byggs ett torn på den svarta plattan av de utlagda kubbarna. Kubbarna får byggas i valfri ordning. Delade kubbar lyfts upp i tornet med en halva i taget.
 • Tornet skall stå upp tills gripen är förd tillbaka innanför stakarna (stolparna) till lastbäraren. Om tornet eller enstaka kubbar rasar under uppbyggnaden kan föraren få hjälp av funktionär att resa kullfallna kubbar. Föraren ger då signal om detta genom att svänga in gripen mellan stakarna/stolparna. Tornbyggnaden kan därefter fortsätta efter klartecken från funktionär. Detta är mycket viktigt av säkerhetsskäl!!!
 • Tidtagningen stoppas när gripen efter avslutad tornbyggnad ställs ner på lastbäraren.

 

Maxtid 10 minuter