Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Skogslärarkonferens i april 2015

2015-02-10
Sunne Gymnasieskola Södra Viken har tagit ett initiativ till att skapa en konferens för alla lärare som arbetar inom området skogliga ämnen på gymnasiala utbildningar.

Tanken är att skapa ett forum där de som arbetar med yrkesämnen inom skogliga gymnasieutbildningar ska kunna diskutera vad olika styrdokument innebär och betyder. Den enskilde läraren är ofta ganska ensam i sin roll när det gäller att kunna bedöma och betygsätta elever på samma grund, oavsett var i landet den skogliga utbildningen sker.

Dagarna ger möjlighet att under sakkunnig ledning få möjlighet ventilera betygs- och bedömningsproblematiken och diskutera hur samverkan mellan skola och näringsliv kan fungera.

Konferensen är förlagd till Hotell Selma Spa i Sunne 28-29 april 2015.