Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Södra Viken och Skolverket

2011-11-01
Efter Skolverkets besök på Naturbruksgymnasiet Södra Viken under hösten 2011 har skolan och skolverket inlett ett samarbete som gör Södra Viken till referensskola för naturbrukskolorna. Det finns ett 90-tal naturbruksskolor i Sverige.

Enligt skolverkets statistik har 94 procent av de elever som gått ut Södra Viken fortfarande anställning två år efter studenten. Cirka 6 procent har startat eget företag och skolan har fått ett mycket bra anseende i branschen.

Skolverket har på Södra Viken fört samtal med elever, lärare och skolledare för att veta mer om hur naturbruksprogrammet genomförs.

Det har också förts diskussioner kring de inriktningar och yrkesutgångar som skolan erbjuder. Samtalen satte också fokus på examensmålen och ämnesplanerna och hur styrdokumenten omsätts till praktisk pedagogik. Ett väl fungerande samarbete med programrådet framhölls också som en positiv faktor.

Skolverket har nu utsett fem naturbruksskolor som referensskolor och Södra Viken är en av dem och man representerar den skogliga inriktningen.

 Bild: Södra Viken en referensskola.