Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Stipendium till samarbetsprojekt

2013-11-22
Elever från Södra Viken har erhållit ett stipendium från Helmiastiftelsen på 25 000 med anledning av att skolan och Sunne missionskyrka bedriver ett gemensamt projekt som samlar ungdomar runt frågor om hjälp till utsatta och behövande i andra länder.

Eleverna som går Fordons- och transportprogrammet årskurs 3 och som har valt att inrikta sig mot miljötransporter, arbetar med ett projekt som innebär att köra en transport med bland annat kläder till Lettland. Innan genomförandet av transporten är det planering som gäller. Bland annat ruttplanering, kolla upp när färjan går, kostnader, tillåtna höjder/längder på fordonen och en massa annat.

Själva projektet har sin grund i att elevernas lärare tyckte att det finns allt för många fördomar om människor som man inte vet något om och som är utsatta och behöver hjälp. Lettland är ett fattigt land där man blir tacksam över all hjälp man kan få. Projektet är i samarbete med Sunne missionskyrka som samlat in alla kläder som eleverna transporterar. Under resan ska eleverna besöka ett barnhem för att få kännedom om barn och ungdomar livssituation i Lettland.

Inför resan ska eleverna packa och sortera godset, ta reda på hur många fordon som behövs, stämma av ruttplanering, ordna övernattning i Riga samt skaffa sponsorer. Nu har sponsorpengarna börjat rulla in med en rejäl grundplåt på 25000 kronor från Helmiastiftelsen.

Resan är planerad att till början av december 2013. Det är 16 elever, 3 lärare och en ansvarig från Sunne missionskyrka som åker iväg.

Anders från Sunne missionskyrka informerar om projektet.

Uppstart av Lettlandsprojektet.

Sortering av allt som samlats in.

Helmiastiftelsens Björn Sandborgh och Lars-Erik Walfridsson överlämnar stipendiet,som blir en rejäl grundplåt till projektet