Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Utbildning i skotarkörning vid Skoghalls Bruk.

2010-02-01
Stora Enso Skoghall bruk kontaktade i december 2009 Södra Viken för att få hjälp med att utbilda sin personal i att hantera en nyinköpt skotare.

Utbildningen har omfattat Säkerhet, introduktion i maskinen, datorhantering, dagligt underhåll och praktisk körning.

Skotaren ska användas till att lossa virke som levereras med tåg till virkesmottagningen i Skoghall. Järnvägsvagnarnas virkesbuntar är för stora för att kunna lyftas av med travers. Det vill säga att efter ett lyft med traversen återstår någon kubikmeter av traven på varje vagn. Jobbet med att tömma vagnarna utfördes tidigare med hjälp av inhyrda timmerbilar till en kostnad av en miljon kronor per år. Ett tåg kan ha upp till 84 travar som ska lossas i vedmottagningen.

Stora Enso Skoghall Bruk avser nu att nyttja befintlig personal med hjälp av den inköpta skotaren som är en Timberjack 1710 D. Maskinen kommer också att användas till att ta ner höjden på de virkestravar som virkesbilarna lägger upp på planen när det är fullt i vedgården. Vältorna är då för höga för att man ska kunna hämta in detta virke med hjullastarna. Detta jobb kommer varje skiftlag på renseriet att utföra på ordinarie arbetstid. Maskinen kommer att betala sig under första året enligt den kalkyl man gjort på Stora Enso.

Utbildningen av 36 personer har skett på Skoghalls Bruk i praktisk verksamhet. Naturbruksgymnasiet Södra Viken ser positivt på att få hjälpa till med ytterligare ett led i virkeshantering.

Stora Enso Skoghalls Bruk