Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Utvecklingsprojekt för två gymnasier.

2016-10-06
Ett projekt som syftar till att skapa en bra lärandemiljö.

Idag har vi haft Anders Öberg på skolan som är projektledare för SG/Södra Viken och Älvdalens utbildningscentrum i vårt gemensamma utvecklingsprojekt.

Samarbetet är ett projekt genom Ljungbergsfonden som syftar till att skapa en så bra lärandemiljö som möjligt för de båda gymnasiernas elever. Detta för att de ska vara rustade för samhället och yrkesutövandet.

Ambitionen är att utveckla en lärandemiljö där skolornas simulatorer blir ett redskap mot slutprodukten, att våra elever når så långt som möjligt utifrån utbildningens mål.

 

Ett spännande och givande projekt att vara och verka i som ska göra bra skolor ännu bättre!

Projektledare Ander Öberg Älvdalens utbildningscenter och rektor Rikard Martinsson SG/Södra Viken planerar för utvecklimgsprojektet.