Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Vägar och diken

2014-12-18
Vägar och diken på Södra Viken har fått en översyn.

En mild vinter har gjort det möjligt att dika, grusa och laga vägar på skolans område. Både skolområdet och skogsbilvägar har setts över. Ett bra övningsarbete för eleverna. Ofta kan Naturbruks- och Fordons och transportprogrammet samarbeta i olika praktiska övningar.

 

Lastning av grus.

Lasta av och ta emot grus.

Justering av vägkanter och diken.

 

Transport av grävmaskin mot nya jobb.