Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Yrkeshögskoleutbildningen Skogsmaskinsförare beviljad

2010-01-26
Naturbruksgymnasiet Södra Viken har beviljats att starta upp Yrkeshögskoleutbildningen Skogsmaskinförare hösten 2010. Utbildningen är på 200 Yh poäng.

Under hösten 2009 har en ansökningsomgång pågått för utbildningsanordnare som vill bedriva utbildning enligt reglerna för yrkeshögskolan. Till myndigheten inkom 851 ansökningar och bedömning av ansökningarna har pågått sedan november. 297 nya Yh-utbildningar har nu beviljats statsbidrag för att bedriva yrkeshögskoleutbildning med start hösten 2010 eller våren 2011. 

Utbildningarna inom skogsbruk riktar sig mot avancerade maskinförare. Skogsbranschen har idag stora svårigheter att få personal med denna kompetens, då konkurrensen om personer med denna utbildning är hård. I denna ansökningsomgång beviljas två utbildningar till skogsmaskinförare.

Länkar