Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Skolan

Vad vore skogen och transporterna utan Södra Viken?

Många som arbetar inom skogs- och transportnäringen har fått sin utbildning på Södra Viken. Skolan startades 1947, från och med juli 2003 drivs skolan av Sunne kommun.

På skolan bedrivs idag tre gymnasieprogram. naturbruksprogrammet inriktning skog, fordons och transportprogrammet inriktning transport samt gymnasiesärskolans naturbruksprogram med inriktning för skog, mark och djur.

Södra Viken har en övningsskog på ca 500 hektar, en maskinpark som består av nya skogsmaskiner och lastbilar samt simulatorer för skogs och transportutbildning. 

Länkar

Skolans arbetssätt

På Södra Viken arbetar vi ämnesintegrerat och i projektform.

Målet är att tydliggöra kursmålen, få mer engagerade elever, öka elevernas inflytande över studierna samt att varva teori och praktik.