Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Arbetssätt

På Södra Viken arbetar vi ämnesintegrerat och i projektform

Skolan är även långt framme i den pedagogiska utvecklingen och sedan flera år tillbaka arbetar skolan uteslutande med projekt som innehåller två eller fler kurser. Projekten bygger på ämnesintegrering och utgår från verkliga händelser och situationer.

Eleverna ansvarar i högre grad själva för sitt lärande och styr så långt som möjligt sitt arbete och sin studie-planering. Läraren arbetar mera som inspiratör, processpedagog, handledare och resursperson. Eleverna jobbar individuellt, men med stöd av sin basgrupp. Eleverna planerar studierna som regel fritt inom en given tidsram.

 

Ämnesintegrering i form av prrojektarbete.