Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Drogpolicy SG/Södra Viken

På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Vi ska verka för ett aktivt samarbete mellan skola, hem, elever, studenter, socialtjänst och polis för att förebygga, tidigt upptäcka och vidta åtgärder mot drogmissbruk.

Våra mål

  • Att alla elever och studenter ska ha en drogfri studietid.
  • Att garantera en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö.
  • Att förebygga och förhindra missbruk av droger bland elever och studenter.

I bifogat dokument avses med ”drog” alkohol och dopingmedel, narkotika samt narkotikaklassade läkemedel.