Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Kvalitetsredovisning och arbetsplan

Här kan du ta del av skolans arbetsplan, kvalitetsredovisning, handlingsplanen för diskriminering och kränkande behandling

Kvalitetsredovisningen huvudsakliga syfte är att spegla och återge Naturbruksgymnasiet Södra Vikens pedagogiska arbete i vardagen  samt vara ett underlag för kommunens politiker. Dessutom ska elever, föräldrar och näringsliv enkelt kunna följa hur arbetet på Södra Viken utvecklas.

Syftet med planen mot diskriminering och kränkande behandling  är att vi gemensamt och ständigt jobbar för en trygg(are) arbetsplats.

I den lokala arbetsplanen kan du läsa om gemensamma skolmål och aktiviteter för att nå målen. Du kan även se vilka områden som är prioriterade under året.

 

Dokumenten finner du till höger här på sidan.