Sök på webbplatsen
  • Dela
  • Translate
       

Prövning för gymnasieelever

Du som läser på gymnasiet och saknar betyg i någon kurs kan begära prövning.

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget IG, F eller saknar betyg på någon kurs kan göra en prövning för att få betyg. Det innebär att du redan har kunskaper eller på egen hand läser in en kurs enligt kursplan och gör en prövning. i de flesta fall både skriftligt och muntligt.

 

Information till elever som vill göra en prövning på kurser anordnade av Södra Viken.

Elever som är inskrivna på gymnasiet: Gör en anmälan via mentor, undervisande lärare eller skolexpedition om prövning

Elever som inte är inskrivna på Södra Viken: Gör en anmälan via skolexpedition 0565-15553 om prövning i önskad kurs. Kostnad för varje prövningstillfälle är 500 kronor och skall vara betalt senast 14 dagar före provtillfället. Anmälan är bindande.

Datum för prövning:

Hösttermin 2016 28/10      (sista anmälningsdag 3/10)

Vårtermin   2017  17/5       (sista anmälningsdag 28/4)